Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego przy użyciu protokołu PPPoE dla systemu Windows XP

(dotyczy tylko osób które mają połączenie PPPoE na komputerze, osoby które mają ustawione logowanie PPPoE na routerach nie ustawiają tego, osoby takie ustawiaja automatyczne pobieranie IP)

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu PPPoE w systemie operacyjnym Windows XP należy wykonać następujące czynności:

Pobrac program Konfigurator PPPoE rozpakowac go, po rozpakowaniu włączyc plik user.ini i w tym pliku zmienic dwie linijki, nazwa (wpisac tam swój login) oraz hasło (wpisac swoje hasło) zapisac zmiany i odpalic plik pppoeconf.exe Program utworzy za nas połączenie PPPoE.

Lub stworzyc połączenie ręcznie tak jak poniższy opis.


1. klikąć w menu "Start" opcję "Panel sterowania"


2. w oknie "Panel sterowania" kliknąć "Połączenia sieciowe i internetowe"

3. w oknie "Połączenia sieciowe i internetowe" kliknąć "Połączenia sieciowe"


4. Prawym klawiszem myszy najechać na "Połączenie lokalne" lub "Połączenie sieci bezprzewodowej", kliknąć i włączyć menu Właściwości, następnie odznaczyć protokół TCP/IP i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku "OK"

5. w oknie "Połączenia sieciowe" kliknąć polecenie "Utwórz nowe połączenie"

6. w oknie "Kreator nowego połączenia" kliknąć przycisk "Dalej"


7. w oknie "Typ połączenia sieciowego" pozostawić zaznaczoną opcję "Połącz z internetem" i kliknąć przycisk "Dalej"


8. w oknie "Przygotowywanie" zaznaczyć opcję "Konfiguruj moje połączenie ręcznie" i kliknąć przycisk "Dalej"

9.w oknie "Połączenie internetowe" zaznaczyć opcję "Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła" i kliknąć przycisk "Dalej"


10. w oknie "Nazwa połączenia" w wierszu "Nazwa usługodawcy internetowego" wpisać "PolankaNet" i kliknąć przycisk "Dalej"


11. w oknie "Informacje o koncie internetowym" wpisać odpowiednie dane i kliknąć przycisk "Dalej"


12. w oknie "Kończenie pracy kreatora nowego połączenia" zaznaczyć opcję "Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie" i kliknąć przycisk "Zakończ"


13. w oknie "Łączenie z PolankaNet" kliknąć przycisk "Połącz"14. Instalujemy program Autoconnect, który automatycznie wykona za nas połączenie.